Hallo, Ik ben Peter van Ammeraal Beltech.

Wat voor onze vestiging al jaren een serieus probleem was, namelijk het werven van goede service monteurs, bleek dat voor het bedrijf van Eda Demir, On Time Engineers heel anders te zijn. Nadat we aan elkaar voorgesteld waren zijn we direct aan de slag gegaan om de juiste doelgroep te definiëren. In twee a drie stappen was het voor beide partijen duidelijk in welke regio er een bepaald type persoon gezocht moest worden.

Het aspect ‘karakter’ kwam sterk naar voren als de ‘verschilmaker’ tussen kandidaten, minder op basis van de ‘technische vaardigheden’, die moesten weliswaar voldoende zijn, maar ‘karakter’ zou het verschil gaan maken.

Juist dat onderling afstemmen heeft de basis gelegd waarmee On Time Engineers niet lang daarna met meerdere uitstekende kandidaten kon komen. Dit technisch recruitment bedrijf bleek zeer kort op de bal te zitten, ook daar vonden wij elkaar in, en stappen binnen het sollicitatie proces verliep dan ook zeer doelgericht en in snel tempo.

Binnen twee maanden hebben we 3 service monteurs aangenomen, uitstekend passend in het beeld wat we samen voor ons hadden. We hebben het proces van nieuwe mensen zoeken en eventuele aannemen, dan ook even gestopt. We gaan eerst met deze 3 nieuwe goed aan de slag en op een gepast moment, starten we het wervingsproces weer op.

Met bovenstaande wil ik aangegeven dat On Time Engineers haar werk zeer professioneel aanpakt met een hoge mate van efficiëntie.

Maar wat mij nog het meeste aanspreekt is de wijze van samenwerking. En hiermee doel ik op Eda haar sterk en positief ingesteld karakter en een bijpassende positieve uitstraling. Eda heeft het vermogen om te incasseren, maar en ik kan dat zelf goed hebben, als het nodig is, ‘uit te delen’.

Ik hoop dan ook van harte nog langer met On Time Engineers te kunnen samenwerken.

Peter Post

Service Manager Nederland bij Ammeraal Beltech BV